Miljö & kvalitetpolicy

Göteborgs Måleri & Co AB har varit etablerat sedan 1992 och har därmed en lång erfarenhet och stor kompetens inom måleri. Vi strävar efter att inte bara ses som en leverantör utan också som en samarbetspartner. Vi vill uppfattas som en professionell och effektiv aktör som levererar ett gott resultat med nöjda kunder.

Kvalitet genomsyrar inte bara våra måleritjänster utan även arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt. Vi arbetar för en hållbar utveckling där vi tillsammans med våra leverantörer, underentreprenörer och kunder strävar efter att välja de produkter och arbetsmetoder som är bäst ur miljö- och kvalitetssynpunkt. För att minska den miljöbelastning som våra transporter orsakar planerar vi våra resor, samlevererar material och bemannar i möjligaste mån projekten utifrån geografisk bostadsort. För att minska vår resursförbrukning minimerar vi onödigt spill i form av färgrester.

Vi upprätthåller och förbättrar ett effektivt ledningssystem för att på så sätt uppnå en bättre miljöprestanda och en hög kvalitet i vårt arbete.

Göteborgs Måleri & Co AB efterlever alltid de lagar och krav som berör verksamheten.

Mölndal, maj 2023
Mikael Gullberg och Sandor Larsson

Certifikat

certifikat_iso14001

ISO 14001

Göteborgs Måleri är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
certifikat_iso9001

ISO 9001

Göteborgs Måleri AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
maleriforetagen

MÅLERIFÖRETAGEN I SVERIGE

Vi är stolta medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige.
id06

VI ANVÄNDER ID06

För våra kunders och anställdas säkerhet har alla våra medarbetare en ID06-handling.

GDPR - personuppgiftshantering

Göteborgs Måleri & Co AB arbetar aktivt med att skydda våra kunders och andra kontakters personuppgifter.

Den nya personuppgiftslagen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och är ett stort framsteg för kontrollen av användandet av dina personuppgifter.

Vi har uppdaterat vår policy avseende hanteringen av personuppgifter och vi vill gärna att du läser vårt PDF-dokument nedan.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.