Privatpersoner

Vi garanterar arbeten med ett professionellt utförande och hög kvalitet. Våra kunder kan känna sig trygga - att få förtroendet att komma hem till er ställer krav på oss entreprenörer. För både kundens och vår säkerhet har alla våra medarbetare ID06-handlingar.

Några exempel på vad vi erbjuder finner du nedan. Saknar du något? Hör av dig till oss!

Invändig målning

Vi utför målning av tak, väggar, fönster, portar, dörrar, våtrum, med mera, även sprutmålning av köksluckor och dörrar.

Tapetsering

Vi utför alla typer av tapetarbeten med stor yrkesskicklighet och känsla. Nyckeln till ett bra resultat är en bra utförd underbehandling - rivning av gamla tapeter och bredspackling är några exempel. Vi hjälper till att föreslå vad som behövs för alla typer av underlag.

Utvändig målning

Vi hjälper er att måla er fasad, stuprör och hängrännor, fönster, portar, dörrar, staket, med mera.

Fönstermålning och -renovering

Att underhålla sina fönster är viktigt och slarvar man kan detta bli kostsamt. Det viktigaste sättet att förlänga livslängden på sina fönster är att kontinuerligt se över de målade ytorna och att hålla dem rena. Under förutsättning att fönstren från början fått en rätt utförd behandling. Har skador redan börjat uppkomma är det dags för en renovering antingen genom en ommålning eller en fönsterrenovering.

Vid en fönsterrenovering plockas ytterbågarna ned och transporteras till verkstaden där allt arbete sker. Kanske ska delar av fönsterbågarna bytas ut, glasen kittas om och de olika målningsbehandlingarna görs. När allt är klart transporteras bågarna tillbaks och hängs på plats. Karmar samt eventuella bleck, fönstersmygar, med mera, målas på plats.

Beroende på vilken typ av fönster det gäller kan man i många fall måla fönstren på plats om det bara gäller ommålning.

Fasadmålning och -renovering

För ungefär trehundra år sedan, när man började måla svenska träfasader, var det en behandling som gjordes för att försköna och ge status mer än för att skydda träet. Idag målar man lika mycket för att skydda som för att försköna.

All modern fasadmålning bygger på målningssystem där flera färgskikt av olika material samverkar för att skydda träet på bästa sätt.

En fasadrenovering innebär både panelbyte och målning. Vi använder oss av duktiga ställningsbyggare, snickare och målare för att projektet skall bli så bra som möjligt. Vi hjälper er att måla och rengöra lättputs, tegel, balkonger. Vi utför även klottersanering och klotterskydd.

Oberoende besiktningsman

För att både konsumenternas och företagens krav och önskemål skall kunna tillgodoses kan vi begära in en oberoende besiktningsman.

Med oberoende menar vi en person som har yrkeskunnighet, har mångårig erfarenhet inom branschen, samt är opartisk.

Önskar ni en offert?

Kontakta oss om ni har några frågor, önskar en offert eller vill ha ett möte.

  • Sandor
  • Mikael
  • Roger