Bostadsrättsföreningar

Vi garanterar arbeten med ett professionellt utförande och hög kvalitet. Vår specialitet är målning av trapphus.

Fasadmålning och -renovering

För ungefär trehundra år sedan, när man började måla svenska träfasader, var det en behandling som gjordes för att försköna och ge status mer än för att skydda träet. Idag målar man lika mycket för att skydda som för att försköna.

All modern fasadmålning bygger på målningssystem där flera färgskikt av olika material samverkar för att skydda träet på bästa sätt.

En fasadrenovering innebär både panelbyte och målning. Vi använder oss av duktiga ställningsbyggare, snickare och målare för att projektet skall bli så bra som möjligt.

Fönstermålning och -renovering

Att underhålla sina fönster är viktigt och slarvar man kan detta bli kostsamt. Det viktigaste sättet att förlänga livslängden på sina fönster är att kontinuerligt se över de målade ytorna och att hålla dem rena. Under förutsättning att fönstren från början fått en rätt utförd behandling. Har skador redan börjat uppkomma är det dags för en renovering antingen genom en ommålning eller en fönsterrenovering.

Vid en fönsterrenovering plockas ytterbågarna ned och transporteras till verkstaden där allt arbete sker. Kanske ska delar av fönsterbågarna bytas ut, glasen kittas om och de olika målningsbehandlingarna görs. När allt är klart transporteras bågarna tillbaks och hängs på plats. Karmar samt eventuella bleck, fönstersmygar, med mera, målas på plats.

Beroende på vilken typ av fönster det gäller kan man i många fall måla fönstren på plats om det bara gäller ommålning.

Specialmålning

Det finns en del specialprodukter inom måleri som kräver en viss kompetens för att kunna utföras och som man måste certifiera sig för. Ofta krävs en del extra säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning för att inte äventyra säkerhet och hälsa. Epoxymålning är en typ av målning som vissa av våra målare har behörighet att utföra.

Ibland är det bara erfarenhet och bra handlag som krävs, som för exempelvis Fibrite-målning. Att sprutmåla med högglans ställer höga krav på den omgivande miljön vad gäller temperatur och luftfuktighet.

Vissa av våra uppdragsgivare har högt ställda krav på säkerhet och kunnande och har i särskilda fall egna utbildningar och kurser som krävs för att kvalificera sig för att utföra vissa typer av uppgifter. Vissa typer av målningsuppdrag kräver kanske att arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid. Vi försöker alltid att tillmötesgå önskemål och verka för en otpimal lösning.

Takmålning

På avstånd kan målade tak se bra ut men de kritiska punkterna är sällan synliga. Man måste upp på taket för att kunna göra en rättvis bedömning av behovet. Bland det viktigaste för ett hus är att ha täta tak som skydd mot nederbörd. Oerhörda kostnader kan uppstå om läckage sker ner mot konstruktionen och de inbyggda material som man tror sitter skyddade.

Det finns olika metoder och tekniker för hur man går till väga när det gäller takmålning. Mycket beror på vilken typ av material och vilka behandlingar som gjorts tidigare. Vi gör bedömningar utifrån de förutsättningar som finns till varje enskilt objekt.

Renovering och målning av trapphus

Vi har en bred kunskap och erfarenhet om olika stilar och epoker när det gäller att färgsätta och måla trapphus. Vi bevarar och återskapar dem vid trapphusmålning för att anpassa dessa till sitt ursprung. Genom skrapprover analyserar vi och tar fram ett färgsättningsförslag som är anpassat till fastigheten och dess arkitekturhistoria.

När ni kontaktar oss på Göteborgs Måleri går vi tillsammans igenom vad som behöver åtgärdas förutom färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och armaturer, nya trappregister, ny matta, hissinredning, med mera.

Bilda en liten, stark och beslutsmässig trapphusgrupp. Utifrån era önskemål tar vår projektledare i samverkan fram ett färgsättningsförslag och anbud.

Önskar ni en offert?

Kontakta oss om ni har några frågor, önskar en offert eller vill ha ett möte.

  • Sandor
  • Mikael
  • Roger