Miljö- och kvalitetspolicy

Göteborgs Måleri & Co AB har varit etablerat sedan 1992 med en lång erfarenhet och stor kompetens inom måleri. Vi strävar efter att inte bara ses som en leverantör utan också som en samarbetspartner. Vi vill uppfattas som en professionell och effektiv aktör som levererar ett gott resultat med nöjda kunder.

Kvalitet genomsyrar inte bara våra måleritjänster utan även arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där vi tillsammans med våra leverantörer, underentreprenörer och kunder strävar efter att välja de produkter och arbetsmetoder som är bäst ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

För att minska den miljöbelastning som våra transporter orsakar planerar vi våra resor, samlevererar material och bemannar i möjligaste mån projekten utifrån geografisk bostadsort. För att minska vår resursförbrukning minimerar vi onödigt spill i form av färgrester.

Vi upprätthåller och förbättrar ett effektivt ledningssystem för att på så sätt uppnå en bättre miljöprestanda och en hög kvalitet i vårt arbete.

Göteborgs Måleri & Co AB efterlever alltid de lagar och krav som berör verksamheten.


Mölndal den 21 mars 2016

Mikael Gullberg och Sandor Larsson

Ett bra skäl att anlita proffs

Miljön är en framtidsfråga
Vår framtid avgörs av hur olika personer, branscher och företag agerar och tar sitt ansvar. Eftersom nästan allt en människa företar sig i det moderna samhället har en påverkan på miljön blir det viktigt att analysera vad man kan göra.

Måleribranschen arbetar sedan länge med att minska vår påverkan på miljön. Det har bland annat lett till framtagande av färger som ska minimera påverkan på miljön och en stark begränsning av lösningsmedel.

Anlita proffs - av miljöskäl
Vi på Göteborgs Måleri & Co strävar alltid efter att välja den mest miljövänliga färgen och minimera vår miljöpåverkan. Ett annat miljöskäl att låta en kunnig hantverkare måla om: Det går åt 30 % mindre färg för ett proffs än för en amatör.

Kräv ett aktivt miljöarbete
Företag som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller Miljödiplomerade arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Det kan bland annat innebära att man hanterar sitt avfall miljövänligt och planerar sina transporter på ett klimatsmart sätt. Göteborgs Måleri & Co:s hela verksamhet är Miljödiplomerad.

Certifikat / behörigheter

  • ID06
  • Måleriföretagen i Sverige


  • ISO 14001
  • ISO 9001